ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: تیر ۲۵, ۱۴۰۰

Street Of Illusion - Set Of 3 by Leonid Afremov
دستم را می‌کشم روی لبه لیوان بلور چای. به دستم، الکل اسپری می‌کنم. لیوان را برمی‌دارم و از چای دارچینی که جوادی دم کرده، می‌نوشم. به ساعتم نگاه می‌کنم: سی و شش دقیقه است در این جلسه لعنتی گرفتار شده‌ام.