ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: تیر ۹, ۱۴۰۰

مصونیت فارغ التحصیلان چیوننگ از افغانستان باید بخشی از طرح انتقال و همکاری با افغان ها در نظر گرفته شود. زیرا فارغ التحصیلان چیوننگ به گونه مساویانه مانند کارمندان محلی دولت بریتانیا در افغانستان، تحت تهدید قرار دارند.
girl
یکی گیتار می‌زد و آن یکی که ته‌ صدای بم و سبیل دم‌موشی داشت آواز می‌خواند. کسی که گیتار می‌زد لباس‌های مرتبی داشت و انگار موهایش را روغن زده بود. گاهی طوری بدنش را همراه گیتار تاب می‌داد که…