ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: خرداد ۱, ۱۴۰۰

NicolasBruno 2
انسان در تلاشش برای دفاع از خود دربرابر دشواریِ زیستن، معنا را می‌یابد یا می‌سازد؟ شاید انسان امروز نیاز دارد جهان واقع را همان‌طور که هست بپذیرد، بیهوده و بی‌معنی.