ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: فروردین ۷, ۱۴۰۰

02
سه پرسش معروفی که، از دید کانت، کار فلسفه پاسخ بدان‌هاست، برای شما آشناست: چه می‌توانم بدانم؟ چه می‌توانم انجام دهم؟ به چه می‌توانم امید ببندم؟
روحیۀ شاد اثرات درمانیِ مثبتی دارد و حزن و اندوه می‌تواند مردم را بیمار کند. مطالعات اخیر، اثرات مثبت شوخی و خنده را به‌طور تجربی اثبات کرده است و معلوم شده که خنده عملکرد رگ‌های خونی را بهتر می‌کند…
حالا باورم نمی‌شود، پدرم آن صبح به جنگ رفته بود. خیلی بچه بودم، اما فکر می‌کنم می‌دانستم که او ‌را برای آخرین بار می‌بینم. که دیدار دیگری در راه نخواهد بود.