ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

Maryam Mirzakhani
وقتی مورخانِ آینده در پی شرح حال دانشمندان زن، تاریخِ ما را واکاوی می‌کنند، چه خواهند یافت؟ ردّ پایی مبهم از زنانی که حذف و سانسور شدند، قربانی تبعیض شدند، و به وادیِ نسیان سپرده شدند؟