ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: آبان ۲۸, ۱۳۹۹

5
داشتن تحصیلات آکادمیک مرتبط برای نویسندگان چقدر مهم و ضروری‌ست؟ آیا خواندن رشته‌های ادبیات و علوم انسانی کمک بیشتری به نویسنده و شیوه‌ی اندیشیدن او می‌کند؟ آیا کارگاه‌های نویسندگی و مدرک گرفتن از این موسسات و شرکت در سمینارها و ... در فرایند نوشتن تاثیر دارد؟