ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: مهر ۲۴, ۱۳۹۹

Francis-bacon-three-studies-for-a-crucifixion-1962
او وجود ندارد. اصلاً نیست. هیچ‌وقت نبوده. او نتیجه‌ی ناتوانی من است در کنترل ذهنم، وقتی که بی‌وقفه می‌ساختمش.