ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: شهریور ۱۲, ۱۳۹۹

در بخش بالایی استخرِ موج مصنوعی، دراز کشیده‌ام. لذت زیادی دارد. موج آرامی از دور به من نزدیک می‌شود. از زیر بدنم می‌گذرد و دوباره باز می‌گردد