ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: خرداد ۱۰, ۱۳۹۹

2951292-DDIMZQLF-7
آقای ژ هر روز، راس ساعت چهار بعدازظهر از خانه بیرون می‌رفت و علیرغم اینکه در نود و نه درصد سال بارانی در کار نبود، همیشه یک چتر سیاه بی‌مصرف با خود حمل می‌کرد.