ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

photo-1549830727-c1c26b45db08
 پدرم کمونیست بود و چه سخت است گفتن‌اش. من حالا در سویس زندگی می‌کنم، جایی که کمونیست مساوی است به گولاگ و جنایت. اینجا وقتی پیرمردی از حماقت های خود قصه می‌کند، گاهی اضافه می‌کند که: «بلی! زمانی کمونیست نیز بودم!».