ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: فروردین/حمل ۱۲, ۱۳۹۸

woman-lying-on-bed-alone-checking-her-phone-for-new-text-message_S6-SKlLNtg
تنهایی، نه‌تنها حسِ بدی دارد، بلکه امروزه متخصصان آن را به‌عنوان نوعی بیماری می‌شناسند که خطرِ ابتلا به برخی اختلالات جسمی و روانی را افزایش می‌دهد. برخی برآوردهای ملی دربارۀ شیوعِ تنهایی، هشداردهنده هستند؛ هرچند میزان آن در برخی کشورها (مثلا آذربایجان) فقط حدود 4٫4 درصد است، در کشورهای دیگر (مثلا دانمارک) 20 درصد از بزرگسالان ادعا می‌کنند که به تنهاییِ متوسط یا وخیم دچارند.