موضوعات

نویسنده: اکبر سردوزامی

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

با کلمات، من نمی‌توانم صدای خنده‌های زری را که جزئی از حضور او در تمام این ده دوازده ساعت ویدئوهاست به شما منتقل کنم. …. این‌جا بغض‌های زری از کف رفته است. … این‌جا اشک‌های زری را نمی‌توانم به شما نشان دهم. …. این‌ها نقص این کتاب است. …

پس این مثلاً مقدمه بهتر است همین جا تمام شود.

کتاب‌های مشابه

چار دختر زردشت

منیژه باختری

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

دوسیه افغانستان

شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود

نیم‌قرن مبارزه و سیاست

سمیه رامش