موضوعات

نویسنده: اکبر سردوزامی

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

با کلمات، من نمی‌توانم صدای خنده‌های زری را که جزئی از حضور او در تمام این ده دوازده ساعت ویدئوهاست به شما منتقل کنم. …. این‌جا بغض‌های زری از کف رفته است. … این‌جا اشک‌های زری را نمی‌توانم به شما نشان دهم. …. این‌ها نقص این کتاب است. …

پس این مثلاً مقدمه بهتر است همین جا تمام شود.

کتاب‌های مشابه

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

نیم‌قرن مبارزه و سیاست

سمیه رامش

هشت منظرهٔ توکیو

اوسامو دازای

استالین یا تروتسکی؟

امین اطمینان