موضوعات

نویسنده: انور وفا سمندر

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

«دوازده بال» رمانی از انور وفا سمندر، نویسنده‌ی افغانستان است که نشر نبشت آن را در قالب کاغذی منتشر  است.

کتاب‌های مشابه

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

نیم‌قرن مبارزه و سیاست

سمیه رامش

هشت منظرهٔ توکیو

اوسامو دازای

استالین یا تروتسکی؟

امین اطمینان