موضوعات

نویسنده: حمیده میرزاد

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

رمان «نیمۀ تاریک یک رؤیا» داستان تکاپوى زنى است که در میان چالش‌هاى سنت و هنجارهاى جامعه دست و پا می‌زند؛ تفاوت فرهنگى دو خانواده در موقعیت جغرافیایى یکسان و برخورد عاطفى زن امروزى با نسل پیش از خود و تلاش براى نجات زن دیروز از چنگ ستمهاى جامعۀ سنتى.

کتاب‌های مشابه

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

نیم‌قرن مبارزه و سیاست

سمیه رامش

هشت منظرهٔ توکیو

اوسامو دازای

استالین یا تروتسکی؟

امین اطمینان