موضوعات

نویسنده: ژرژ پلیتزر

مترجم: جهانگیر افکاری

Asset 2purchase_button

همرسانی این کتاب:

درباره کتاب:

«اصول مقدماتی فلسفه» نوشته ژرژ پلیتزر، فیلسوف و نظریه‌پرداز مارکسیست فرانسوی با ترجمه جهانگیر افکاری.

کتاب‌های مشابه

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر

نیم‌قرن مبارزه و سیاست

سمیه رامش

هشت منظرهٔ توکیو

اوسامو دازای

استالین یا تروتسکی؟

امین اطمینان