فرم ارسال اثر برای نشر در نبشت


توجه: این فرم ویژه ارسال اثر برای انتشار در مجله است و در مسابقه‌ی داستان‌نویسی شرکت داده نخواهد شد. اگر نوشته‌‌ای که قصد ارسال آن را دارید، برای مسابقه‌ی نبشت است، لطفا از این فرم برای ارسال آن استفاده کنید.عکس خود را با فرمت jpg. اینجا اپلود کنید. اگر به دلایلی ترجیح می‌دهد تصویر شما کنار نوشته شما نشر نشود، این موضوع را در قسمت «توضیحات دیگر» ذکر کنید. (اگر قبلا با نبشت همکاری داشته‌اید، لطفا مطمئن شوید که زیر نوشته‌های منتشر شده از شما،‌ عکس شما هست. در غیر‌آن لطفا تصویری از خود اینجا اپلود کنید.)

این معرفی ۱۵ تا ۳۰ کلمه است و کنار تصویر شما نشر می‌شود.  (گر پیش از این مطلبی از شما درنبشت منتشر نشده، این معرفی الزامی‌ست. اگر قبلا با نبشت همکاری قلمی داشته‌اید، در این بخش بنویسید: «نویسنده همکار»)

اینجا عکس‌های مرتبط با نوشته‌ی خود را یکجا انتخاب و اپلود کنید. عکس ها باید فرمت jpg. و با کیفیت خوب باشند. (اگر آلبوم تصویری برای انتشار در نبشت ارسال می‌کنید، عکس‌ها را به ترتیب نامگذاری کنید و توضیحات آن‌ها را در قسمت ۶ کپی کنید.)