قلم بر شمشیر پیروز می‌شود: مجموعه کارتون یادبود شارلی ابدو

به دنبال حمله تروریستی تندروان مسلمان به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو، کارتونیست‌هایی از سرتاسر جهان با کشیدن‌ طرح‌هایی در انزجار از این حمله و دفاع از آزادی بیان همبستگی خود را نشان دادند. در حمله تندروان دوازده نفر از جمله چهار کارتونیست این نشریه کشته شدند. نشریه شارلی ابدو نیز در شماره‌ای که پس از حادثه منتشر کرد، کارتونی از پیامبر اسلام را طرح جلد خود قرار داشته که پلاکاردی در دست دارد که می‌گوید «من شارلی هستم.» این عبارت شعار میلیون‌ها تظاهرات‌کننده‌ای بود که پس از این حادثه در فرانسه تظاهرات کردند.

ایران و چند کشور دیگر انتشار این کارتون را محکوم کرده‌اند.

.