ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: پروپاگاندای حکومتی

Hollywood
برای شستشوی مغزیِ موردنظرِ حاکمان چین، «پروپاگاندا» جواب نمی‌دهد. حزب کمونیست چین مشتاق است قدرتِ فرهنگ پاپ را در سطح دنیا به عنوان یک سلاح استفاده کند…