ادبیات، جامعه، سیاست

  • تازه‌ترین‌ها
  • پرخواننده‌ها

Tag: نبشت

بی‌رنگ ماندن در دنیای رنگی نمادها و مفاهیم

رنگ‌ها در دنیای امروز مفاهیم متفاوتی تداعی می‌کنند؛ جریان‌های سیاسی و برندهای تجاری هر دو به اشکالی مختلف از رنگ‌های خاص برای ابراز وجود استفاده می‌کنند. طوری که به مرور زمان برخی رنگ‌ها با برخی معنا عجین شده. نشریه نبشت چگونه می‌تواند در این دنیای رنگی بی‌رنگ بماند؟