ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: نبرد استالینگراد

امروز، دوم فوریه سالگرد پایان «نبرد استالینگراد» است، خونین‌ترین نبرد جنگ جهانی دوم که پنج ماه و یک هفته و سه روز (از 23 آگوست 1942 تا 2 فوریه 1943) به طول انجامید و طی آن بین یک میلیون هشتصد هزار تا دو میلیون نفر کشته، مجروح و مفقودالاثر شدند.