ادبیات، جامعه، سیاست

  • تازه‌ترین‌ها
  • پرخواننده‌ها

Tag: مایکل هند

آیا آموزش اخلاق بدون توافق درباره اصول آن ممکن است؟

کودکان از طریق شکلی از آموزش اخلاق را فرا می‌گیرند، اما چگونه آموزگاران و مربیان می‌توانند به آموزش اخلاق بپردازند، در حالی‌که اختلافات معقولی درباره معیارهای اخلاقی وجود دارد؟