ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: فرح پهلوی

فرح پهلوی (چپ) و دانا استاین، اکتبر ۱۹۷۷
خاطرات دانا استاین، داستان خلق کلکسیونی از هنر غرب را در موزه هنرهای معاصر تهران بازگو می‌کند. او با انتشار این خاطرات، قصد دارد از نقشِ خود به‌عنوان یک خارجی، در خلق این کلکسیون ایرانی دفاع کند.