ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: داستان معمایی-جنایی

crime scene.2
چه چیزی یک معمای جنایی را واقعا معمایی-جنایی می‌کند؟ این پرسشی کلیدی هم برای طرفداران این ژانر و هم نویسندگان است. عناصری کلیدی وجود دارند که برای خلق یک داستان معمایی‌جناییِ خوب مهمند…