ادبیات، جامعه، سیاست

  • تازه‌ترین‌ها
  • پرخواننده‌ها

Tag: تدتاک

افسانه‌ یا واقعیت: شواهد علمی دارویی در اودیسه اثر هومر

پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که برخی عناصر واقعی در افسانه‌ها وجود دارد. این مطلب درباره شواهد علمی درباره موجودیت گیاهان دارویی و تاثیر آن‌ها به شکلی است که در منظومه ادویسه اثر هومر آمده است.