ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: ایدیولوژی

2022-07-03_224207
اگر کسی بگوید من طرفدار ابن سینا هستم، مثل این است که هیچ چیز نگفته. اما اگر کسی بگوید من طرفدار استالین هستم، عده‌‌‌ی زیادی در موافقت و مخالفت با او برانگیخته خواهند شد. چرا؟