ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: ادبیات ایتالیایی

Roberto Calasso 2-2
روبرتو کالاسو نویسندهٔ شهیر ایتالیایی از میان ما رفت. او را غول ادبیات ایتالیا خوانده‌اند؛ نویسنده‌ای که دوباره خدایان را به ادبیات دعوت کرد تا افسانه‌های بزرگ باستان را بازگویی کند…
برای همین هربار که کارلو در کتابی به لغتی نظیر «ریموند» می‌رسد، تشخیصش نمی‌دهد -اصلا آن را نمی‌بیند-  تنها یک  سری کارهایی می‌بیند که در صحنه‌ای رخ می‌دهند، و نمی‌فهمد -یعنی نمی‌تواند بفهمد- ریموند است این کارها را انجام داده، همان ریموند که با واژه‌ی ریموند نشان داده شده بود و در صحنه‌های دیگر نیز، هم‌چنان حضور دارد. بنابراین کارلو فقط می‌تواند در صحنه‌ها خودش را در حال انجام کارهایی تصور کند. در حقیقت آنچه کارلو می‌بیند، سلسله اعمالی است که کسی انجام می‌‌دهد. بنابراین –باید حدس زده باشید- این فرد خیالی خودِ کارلو است.