مسابقه نبشت

از علاقه شما به شرکت در مسابقه متشکریم. 

متاسفانه مهلت ارسال داستان برای جایزه ادبی نبشت به پایان رسیده. دور بعدی مسابقه در فروردین ۱۳۹۷ اعلام می‌شود. 

متشکریم