ادبیات، جامعه،‌ سیاست

مجله نبشت حامی «دادخواه» به عنوان یک سامانه ثبت دادخواست برای کنشگری مدنی در افغانستان است.

مجله نبشت در شبکه‌های اجتماعی

iconfinder_BW_Facebook_2_glyph_svg_5305153
iconfinder_BW_Twitter_glyph_svg_5305170
iconfinder_--09_2644993
iconfinder_BW_Youtube_glyph_svg_5305164

درباره نشر نبشت

نشر کتاب با نبشت

وبسایت نشر نبشت

نشر نبشت در آمازون

درباره مجله نبشت

همکاری با ما

ارسال مقاله و داستان

تماس با ما

مجله نبشت
ادبیات، جامعه، سیاست

logo_300px