• شام خوش

    ویکتور اکولف  ترجمه‌ی حضرت وهریز . ما در روز روشن آشنا شدیم. دقیق‌تر بگویم، ساعت ۱۴ و صفر دقیقه و صفر ثانیه به وقت مسکو وارد اتاقت شدم. در اتاقت کوهی از بوتل‌های خالی ودکا بود و شیشه‌های شکسته و گیتار. تو آن درهم‌وبرهمی را چنین توجیه کردی: چون من...
  • سوِِتلانا الکسیویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات کیست؟

    سوتلانا الکسیویچ کنفرانس مطبوعاتی‌اش را پس از آن‌که به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات امسال شناخته شد، خود در آپارتمان کوچکش در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار کرد. شمار زیادی از روزنامه نگاران آنجا بودند.اما چرا این کنفرانس در اپارتمان نویسنده برگزار شد؟ آیا جای دیگری نبود؟ ...
  • زندگی حشرات: «آغاز»

    پسر فکر کرد: اگر عمیق‌تر دستانم را فرو کنم، چه می‌شود؟ بعد با تمام نیرو دست‌هایش را داخل گُه فرو برد. کره به پیش لغزید، پاهای پسرک از زمین کنده شدند، و قلبش جا ماند، گویی نخستین‌بار حرکت ‌«آفتاب» را در گازک‌ها انجام داده باشد. او بالا پرواز کرد،...