سوتلانا الکسیویچ کنفرانس مطبوعاتی‌اش را پس از آن‌که به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات امسال شناخته شد، خود در آپارتمان کوچکش در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار کرد. شمار زیادی از روزنامه نگاران آنجا بودند.اما چرا این کنفرانس در اپارتمان نویسنده برگزار شد؟ آیا جای دیگری نبود؟

پسر فکر کرد: اگر عمیق‌تر دستانم را فرو کنم، چه می‌شود؟ بعد با تمام نیرو دست‌هایش را داخل گُه فرو برد. کره به پیش لغزید، پاهای پسرک از زمین کنده شدند، و قلبش جا ماند، گویی نخستین‌بار حرکت ‌«آفتاب» را در گازک‌ها انجام داده باشد. او بالا پرواز کرد، برای لحظه‌یی، چون آفتاب سر چاشت متوقف شد و بعد با کره‌ی گٌهی که رخ دیگرش جانب بتون خم می‌شد، پایین لغزید. او در حالی‌که می‌افتاد، فهمید که کره اینک بر روی او خواهد افتاد و او را له خواهد کرد. او حتا نتوانست سراسیمه شود. تاریکی چیره شد و هنگامی که پسر به خود آمد، همان کره‌ی گهی، که لحظه‌یی پیش او را روی بتون فرش کرده بود، بالا می‌بردش.