آرشیو نوشته‌های رهی قاسمی

آیا خوانندهء فارسی زبان هنوز هم انتظار ندارد نام یک نویسندهء ایرانی را پای داستان‌‌های علمی تخیلی ببیند؟ یا اینکه کوشش‌های نسل جدید نویسندگان هم‌وطن نظرش را تغییر داده است؟ جواب این سوال را نمی‌دانم؛ اما امیدوارم خوش‌بینی‌ام بی‌جهت نبوده باشد. به هر حال، تلاش می‌کنم با سعی و خطا، این نوع داستان‌نویسی را بیاموزم.

افسانه‌های زمینی‎

پیرمرد جواب داد: «نگران من نباش. خیلی وقت دارم». بعد آهی کشید و اطرافش را نگاه کرد. بعضی از مسافرها هنوز لباس‌های سفر بین سیّاره‌ای تن‌شان بود. انگار به دستگاه اکسیژن‌ساز هتل اعتماد نداشتند و ترجیح می‌دادند از طریق...

سفر به باغ شیاطین

گروه پنج نفره‌ای که هافمن آنها را «تیمِ من» و گاهی به شوخی «بچّه‌های من» صدا می‌زد روی صندلی‌های رنگ و رو رفته‌ی اتاق کنفرانس ولو شده بودند. اعضای تیمِ تازه از ماموریت برگشته ترجیح می‌دادند به جای شنیدن حرف‌های رییس‌شان...