آرشیو نوشته‌های محمدموسی جعفری

محمدموسی جعفریدکتر محمد موسی جعفری دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران دارد و سال‌ها استاد دانشگاه‌های خصوصی در کابل بوده است.

نگاهی به «نماینده»:‌ زندگی و دیدگاه‌های محمداکبر نرگس

ایوب آروین برای نگارش کتاب "نماینده" به سرگذشت محمداکبر نرگس، نماینده سه دوره پارلمان کشور ( دوره نهم، دوازدهم و سیزدهم) می‌پردازد. او از همان ابتدا با چالش بزرگی مواجه است. به‌عنوان فرزند محمداکبر نرگس از یک سو...

تازه‌ها

پرخواننده‌ترین‌ها