آرشیو نوشته‌های خالد نویسا

آن سوی دنیا

روستاشهر«بیگدا»، که تازه به آن کوچیده‌ام، خاموش و زیباست. در یک جا کشتزارها وتپه‌های پخچ و بلند با سه رنگ زردگون، سبز روشن و سبز تاریک؛ مثل امواج با هم گره خورده‌اند. جنگل پشت مزرعه را پر کرده و درختان سوزن برگ «گران»...

کاریز

هیچ‌کس خوش ندارد که یک تانک (‌تی‌۶۲‌) را به حیوان بی‌آزاری تشبیه کند‌، اما در آن روز پاییزی هفت‌ ـ هشت تا از این غول‌های پولادین وقتی داخل دهکده «پاد‌خوابِ شانه» شدند، از دور مثل سنگ‌پشت‌هایی به نظر می‌رسیدند.

نامرد

همه چیز پیش چشم‌های «امرالله» و دو فرزندش و «ملا دین‌محمد» اتفاق افتاد. طبیعتا‌ هیچ‌کس در یک روز زیبای بهاری که آسمان بعد از باران صاف شده باشد و آفتاب دل‌انگیز گرمی شاد‌کننده‌یی نثار زمین بکند، انتظار حادثه شومی را...

میز‌ها

هوای رستورانت «مک‌ دونالد» شهرک «پالوآلتو»‌ی کالیفرنیا گرم بود؛ اما هوای بیرون سرد بود. چند نفر دور‌تر از رستورانت در برابر تکه‌های آفتاب آخر ماه اکتوبر چنان نشسته بودند که فکر می‌شد با ترنی در حرکتند و هر لحظه منتظرند...

گزارش مرگ رمان

«رمان مرده است» جمله‌ای بود که به گونه‌ای واضح در سال ۱۹۶۰ از دهان «مارشال مک لوهان» برآمد . اعلام مرگ رمان که به قول میلان کوندرا، نویسنده ء چکی الاصل فرانسوی، از دیرگاه از طرف همه پیشتازان و خصوصاً فوتوریست‌ها و...

دور از شهر

جلوی سرباز طرف دیگر جاده راه افتاد. هردو لحظاتی پشت یک رده دیوارخام و شکسته گم شدند. کسانی که آن‌ها را ازدرون بس نمی‌دیدند، کینه آلود به شیب خالی جاده نگاه می‌کردند. بس کج ایستاده بود زیرکوه خشک و سوزانی که سنگ هایش ترش...

دربارهء «همه بی خانمانیم»

«همه بی خانمانیم» یک داستان رئال است اما رمزو رازهای فراوانی درآن نهفته است. هم از لحاظ ساختاروهم از نگاه درونمایه. ساختارداستان طوری است که فکرمی شود به کمک یادداشت های روزانه و یا «فیش» برداری نوشته شده و پیوستگی...

تازه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها