ادبیات، جامعه،‌ سیاست

درباره نبشت

مجله نبشت در بهار ۱۳۹۳ با هدف کمک به ارتقاء ادبیات داستانی فارسی به فعالیت آغاز کرد و در ظرف مدت کوتاهی با استقبال چشم‌گیر خوانندگان و نویسندگان فارسی‌زبان در ایران، افغانستان و سایر کشورها قرار گرفت. 

هدف ما، در کنار کمک به معرفی آثار ادبی نویسندگان افغانستان،‌ ایران و نیز ادبیات امروز جهان، ایجاد فضایی مناسب برای انتشار کارهای نویسندان حرفه‌ای و تازه‌کار است. مجله نبشت تابع قوانین ایران یا افغانستان نیست و مقابله با سانسور یکی از اهداف اصلی این مجله است. معیار ما در انتشار آثار کیفیت مطالب است. آثار داستانی باید از حداقل معیارهای پذیرفته شده ادبی برخورددار باشد. مطالب و مقالات غیرداستانی هم باید با رعایت اصول کلی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مدرن تهیه شده باشند. پایبندی به این معیارها برای حفظ کیفیت مجله و اعتماد مخاطبان ما ضروری است. هرچند، در انتشار آثار داستانی تلاش می‌کنیم که سخت‌گیری‌ها منجر به دلسردی نویسندگان تازه کار نشود. 

نبشت پس از چهار سال تمرکز بر ادبیات داستانی، حالا در قالب نشریه‌ای جامع‌تر، به موضوعات سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و علمی نیز می‌پردازد و از انتشار مقالات پژوهشی نویسندگان فارسی‌زبان در این حوزه‌ها و یا ترجمه چنین مقالاتی استقبال می‌کند. شرایط نشر و چگونگی ارسال مقالات به مجله نبشت را اینجا می‌توانید بخوانید. 

نبشت یک نشریه مستقل است و به ایدیولوژی، سازمان، کشور، یا افراد وابستگی ندارد. تنها معیار انتشار مقالات کیفیت آن‌هاست و هیچ‌گونه پیش‌داوری درباره موضوع مقاله و یا نویسنده در انتشار یا عدم انتشار یک مطلب نقش نخواهد داشت. 

مجله نبشت بر همکاری و همیاری داوطلبانهی اهالی ادبیات و خوانندگان متکی است و تاکنون شمار زیادی از نویسندگان و مترجمان فارسی زبان و حتی نویسندههای غیرفارسیزبان با نبشت همکاری کردهاند و مسلما بدون این همکاری و اعتماد این نشریه نمیتوانست به کار خود ادامه دهد. در مقابل، وعدهی ما نیز این است که به این اعتماد احترام خواهیم گذاشت و بر بهبود کیفیت مجله خواهیم کوشید.