ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: آبان/عقرب ۲۹, ۱۴۰۰

به داخل قبر می‌اندازمت، دیگر نمی‌توانم بیشتر چیزی بگویم.... اما قرار ما این بود که حتی اینجا نیز در کنار هم باشیم. بگذار من نیز در کنارت آرام گیرم، شاید فرصتی دیگر باشد، ای کیمیای زندگی من.