آرشیو مطالب | سلمان رشدی

گونتر گراس: رقصنده‌ی ادبیات آلمان

همچنان که او را می‌دیدم که با شادمانی دست‌افشانی و پایکوبی می‌کند، به این نکته پی بردم که گونتر گراس همین است که می‌بینم:‌ رقصنده بزرگ ادبیات آلمان، که بر روی وحشت تاریخ به سوی زیبایی ادبیات می‌رقصد و با شخصیت ظریف و...

فانتزی هم رئالیسم است

بنیاد داستان بر حقیقت گذارده نشده و داستان رویدادهایی را که در زندگی واقعی رخ داده بیان نمی‌کند و شخصیت‌های داستان وجود خارجی ندارند. در واقع هدف یک رمان این نیست. رمان از همان اول به شما می‌گوید که واقعی نیست.

موی پیامبر

اوایل سال هزار و نهصد و اَندی، زمانی که سرینَگـَر دچار چنان زمستان سردی بود که استخوان‌‌های آدمی را مثل شیشه می‌توانست بشکند، مردی جوان، که آثار ثروت و مکنت روی صورت سرخ شده از سرمایش هویدا بود، وارد بدنام‌ترین محله...